Fes click

La nostra MISSIÓ és la de contribuir amb suports i oportunitats a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, reconeixent les seves capacitats i respectant la seva dignitat i el seu dret a prendre part i a participar en les decisions sobre la pròpia vida, tot desenvolupant el seu projecte vital.

La nostra VISIÓ és la de ser:

 • Una entitat que treballa des de l’atenció centrada en la persona donant atenció i suports en tots els àmbits de la seva vida i fomentant la implicació de les famílies en l’aportació de suports.
 • Un centre de referència per la qualitat i l’eficiència de servei, en el que els professionals tenim com a centre i objectiu comú de treball la persona i els suports que necessita al llarg de la seva vida.
 • Coneguts per l’entorn comunitari i col·laboradors amb altres entitats des de la participació.

 

Els nostres valors fonamentals són la dignitat i el valor de la persona i la transparència.

HISTÒRIA

 • 25 de juny de 1979: acte fundacional de l’Associació prominusvàlids físics i psíquics L’Estel per un grup de pares de persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Juliol 1981: cessió del Xalet Montiu a l’Associació per ubicar-hi l’escola i el taller.
 • Setembre 1982: inici del primer curs amb 16 persones ateses entre escola i taller.
 • Setembre 1989: comença el servei de transport, en vehicles cedits.
 • Setembre del 91: trasllat del taller ocupacional al carrer barri nou 29, a un local cedit per la Caixa.
 • 22 febrer 1992: inauguració de les instal·lacions del taller ocupacional al carrer barri nou.
 • Març 92: compra de la primera furgoneta.
 • 7 novembre 1993: inauguració servei de llar residència en una casa cedida pel Departament de Benestar.
 • Curs 94/ 95: trasllat de l’escola al carrer Jacint Verdaguer.
 • 1 de desembre de 1994: creació del club esportiu.
 • Setembre del 96: ampliació del servei de transport amb la compra d’una altra furgoneta de quinze places.
 • Maig 1997: trasllat del servei de llar residència a un pis al passeig de l’estació.
 • Any 98: ampliació de les instal·lacions de l’escola. Participem en la creació de la federació Allem.
 • Any 99: desdoblament del servei de transport en dues rutes.
 • Febrer 2000: inici del servei de lleure.
 • Octubre 2001: participem en la creació de la Fundació Tutelar de les terres de Lleida.
 • 17 desembre 2002: declaració de l’associació com a entitat d’utilitat pública.
 • Setembre de 2003: canvi de nom a Associació de Disminuïts L’Estel.
 • Octubre 2002: canvi de la furgoneta de 15 places per una de 12.
 • Juliol 2009: obertura segon habitatge al carrer Sant Lluís.
 • Gener 2010: inici obres noves instal·lacions taller.
 • Novembre 2012: canvi de nom a Associació L’Estel.
 • Octubre 2013: trasllat del taller ocupacional a les noves instal·lacions del carrer barri nou.
 • 19 de novembre 2014: inauguració oficial de l’edifici del carrer barri nou .
 • Març 2014: canvi de la furgoneta de 9 places.
 • Novembre 2015: canvi de la furgoneta de 12 places per una de 18.

JUNTA a novembre de 2016

Presidència: M Angeles López Medina

Vice presidència: Pepita Baró Bellera

Secretaria: Mª Pilar Calvo Baldomà

Tresoreria: Esteve Vidal Issus

Vocalies: Expectación Guisado Peña

Vocalies: Carles Profitós Lapedra

Vocalies: Francesc Borràs Español

Vocalies: Susanna Caba Alarcon.

XIFRES 

Associació L'Estel

L’Associació L’Estel de Balaguer és una entitat d’àmbit comarcal de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de la comarca de La Noguera.

Tenim personalitat jurídica pròpia i independent, sense finalitat lucrativa, declarada d’utilitat pública registrada amb el nº L339 en data del 17 de desembre de 2002 al registre autonòmic d’Associacions de Catalunya (si voleu veure la declaració cliqueu aquí) i pertanyem a la Federació ALLEM, d’entitats socials, sense ànim de lucre, dedicades al suport de persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques de Lleida.

Poden formar part de l’Associació les persones usuàries, els pares, mares i representants legals de les persones usuàries i les persones físiques i jurídiques que tinguin interès en contribuir en l’assoliment de les seves finalitats. També comptem amb col·laboradors i persones voluntàries, que contribueixen a l’acompliment de les finalitats socials de la nostra entitat.

Oferim els següents serveis de suport:

 • escola d’educació especial
 • taller ocupacional
 • llar – residència, amb dos habitatges
 • club esportiu
 • lleure
 • transport