Fes click

Taller L'Estel

El nostre taller es troba situat al casc antic de Balaguer, al carrer Barri nou nº 29. Aquest servei està regulat pel decret 279/1987 de 27 d’agost i modificat per l’ordre de 28 de juliol de 1992. Dóna atenció diürna i té servei de teràpia ocupacional i servei ocupacional d’inserció.

Atenem aquelles persones amb discapacitat intel·lectual amb una necessitat de suports continuats en la majoria d’activitats de la vida quotidiana i en diferents àmbits de la vida personal i social. Realitzem activitats de caire molt divers, dirigides a millorar el benestar i l’autonomia de les persones: des de diversos manipulats per empreses i tallers d’ocupació terapèutica a activitat física adaptada, esports i activitats d’ajustament personal.

També procurem establir lligams amb l’entorn comunitari i col·laborem amb altres entitats des de la participació, procurant la utilització dels recursos comuns.

L’objectiu de la nostra tasca és acompanyar la persona usuària en les diferents àrees de la vida diària tenint en compte les seves capacitats i proporcionar-li els suports i oportunitats necessaris per a obtenir resultats personals que millorin la seva qualitat de vida.

Consell de participació

És un òrgan de participació i coordinació que té per objecte la promoció de la participació de membres actius de la societat civil en el servei. Hi són representats la direcció, les persones ateses o els seus representants legals, els professionals que hi treballen, els familiars de les persones usuàries i la titularitat del servei, l’administració finançadora majoritària (Departament de treball, afers socials i famílies) i l’administració local. Les seves funcions són les d’informar de les activitats del servei, rebre’n informació periòdica, fer propostes de millora i fer públics els resultats de la participació.

Membres del Consell a gener de 2017

 • Presidència: Sra. Rosa Mª Pla Torrelles.
 • Vocalies:
  • Entitat titular: Sra. Mª Ángeles López.
  • Usuaris taller: Sra. Mª Pilar Calvo, Sr. Carles Felip Monsonís, Sr. Carles Profitós Lapedra, Sr. Joaquim Sabaté. Suplent: Sr. Joan Martínez.
  • Famílies: Sra. Angelina Griño. Suplent: Sr. Esteve Ollé Gascón.
  • Treballadors: Sra. Isabel Pina Soler, Sra. Trini Torres Jiménez. Suplent: Sra. Neus Gatnau Botargues.
  • Departament de Treball, Afers socials i Famílies: Sr. Xavier Menal Pericón.
  • Ajuntament de Balaguer: Sr. Joan Biscarri.
  • Consell Comarcal de la Noguera: Sra. Mª Antonia Pubill. Suplent: Sra. Sònia Valero.
  • Convidat del servei de llar residència: Direcció del servei: Sra. Amèlia Bosch Estévez.
 • Secretaria: Sra. Isabel Pina Soler.