Fes click

El club esportiu

El CLUB ESPORTIU L’ESTEL és una entitat privada constituïda en data 02/05/1994, inscrita al registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el nº 08432. En poden ser membres totes les persones usuàries dels serveis de l’Associació L’Estel.

Els objectius del CLUB ESPORTIU L’ESTEL són:

  • millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la pràctica de l’esport i d’activitats de lleure relacionades amb l’esport.
  • Fomentar la promoció de l’esport, el lleure i la solidaritat entre les persones amb discapacitat intel·lectual, com una via de desenvolupament personal i d’integració social.
  • Millorar les opinions, actituds i comportaments socials en relació a les persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Representar la nostra entitat en àmbits i instàncies esportives territorials, autonòmiques, estatals i internacionals.

La seva missió és la de contribuir amb suports i oportunitats a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la pràctica de l’esport i d’activitats físiques, reconeixent les seves capacitats i contribuint amb la pràctica de l’esport i l’activitat física al desenvolupament del seu projecte vital.

EL CLUB ESPORTIU L’ESTEL forma part de la federació ACELL (Federació catalana d’Esport i Lleure (http://www.federacioacell.org/)) i de Special Olympics (http://www.specialolympics.cat/). Els atletes participem als diferents campionats que organitzen aquests organismes, tant als territorials com als de Catalunya en diverses modalitats esportives.

En l’actualitat practiquem les següents disciplines esportives: tennis taula, bàdminton, bàsquet, futbol sala, proves motrius, petanca, natació, atletisme, gimnàstica rítmica i piragüisme. I mantenim diferents convenis de col·laboració amb:

Des dels inicis del club, els esportistes hem participat als Specials Olympics Internacionals celebrats a Espanya i als Jocs Special Olympics Espanya. I quan algun de nosaltres és escollit per la delegació catalana ACELL – Special Olympics Catalunya també participem en campionats estatals, europeus i internacionals com a integrants de la selecció catalana.

Junta del Club al 2016

Presidència: Rosa Maria Pla Torrelles
Vice presidència: Carles Profitós Lapedra
Secretaria: Maria Pilar Calvo Baldomà
Tresoreria: Esteve Vidal Isús
Vocalies:

  • Jordi Bringué Espuy
  • Anna Pàmies Gallego
  • Isabel Pina Soler